onsdag 6. september 2017

Valgets kvaler


Det nærmer seg valgdagen. Synes du det er vanskelig å bestemme deg? Her er tre forslag til alternative valgsystemer som kanskje kunne gjort det lettere.

Illustrasjon: Lina Tanita Leiva / Studentersamfunnet


Fredag stenger valglokalene for forhåndsstemming. Og mandag får vi vite hvem som kommer til å bli Norges nye statsminister. Valgkampen har vært et sammensurium av kristne verdier, av ulv og nærpolitireform. Når alt kommer til alt, er det ikke godt å vite hva man skal stemme.
De færreste er enige i alt et parti står for. Derfor er det nok lett for mange førstegangsvelgere (og andregangsvelgere, og tiendegangsvelgere) å tenke at det er bedre å bli hjemme valgdagen, siden man tross alt ikke kan stå inne for noen.

«Du kan ikke være enig med et parti i alt, stem på dem du er minst uenig med», er omkvedet fra bedreviterne på SV-fakultetet. Men burde ikke valgsystemet ta konsekvensen av at mange stemmer på dem som de er minst uenig med? For min del er stortingsvalget mer et valg om hvilken begrunnelse man skal legge til grunn for stemmegivningen, mer enn hvilket parti man er mest enig med. For ulike partier har ulike styrker. Skal jeg for eksempel stemme ideologisk, eller skal jeg stemme pragmatisk? Skal jeg la en enkeltsak være styrende for valget mitt, eller skal jeg se på helheten i partiprogrammet? Skal jeg stemme utifra hva den smørbrødlisten som partiprogrammet er, eller skal jeg ta stilling til kompetansen og sakseierskapet til partiet i de ulike sakene? I hvilken grad skal jeg la mulig regjeringssamarbeid spille inn? Bør jeg stemme taktisk? Og hvordan skal man vekte disse ulike hensynene opp i mot hverandre?

Det går for eksempel fint an å være mot godhetstyranni og velferdsprofitører på en gang. Du kan være for nærpolitireform men mot nærgående ulv. Hva stemmer du da?
Med dagens valgsystem er dette helt opp til den enkelte velger å finne ut av. Men hadde det vært mulig å konstruert noe bedre? Her kommer tre forslag til hvordan vi kan reformere valgsystemet:

FORSLAG 1: NEGATIV STEMMEGIVNING
I stedet for at alle stemmer på det partiet de liker best, stemmer alle på det partiet de liker minst.  Så er det partiet med færreste stemmer som vinner.

FORSLAG 2: TRE STEMMER HVER
I dag er det allerede sånn at en stemme i Finnmark teller ca tre ganger så mye som en stemme i Oslo. (dette er på grunn av at man tar høyde for folketallet i fylket når man regner om stemmetall til mandater). Men kanskje hadde det vært bedre hvis alle fikk tre stemmer hver? Du kunne velge å gi alle til ett parti, eller du kunne fordele dem mellom ulike. Man kunne også kombinert dette systemet med Forslag 1, der du for eksempel har tre positive stemmer og en minusstemme å dele ut. Eller tre positive og tre minus. Mulighetene er mange.

FORSLAG 3: PERSONVALG TIL STATSRÅDPOSTENE
I stedet for at du bare stemmer på ett parti som du vil ha inn på stortinget, kunne man delt valget opp etter statsrådpostene. Du gir en stemme til innvandrings- og integreringsdepartementet, en til finansdepartementet osv. Er du blant dem som mener at det haster med å avvikle kapitalismen, samtidig som du vil ha deg frabedt at asylsøkerne blir båret inn på gullstol i landet vårt? Da er dette valgsystemet for deg!


Selv om valgdirektoratet skulle plukke opp denne artikkelen og innse at valgsystemet vi har kunne vært bedre, er det vel lite trolig at det blir endret til mandag. Så da gjelder det vel bare å holde seg for nesa å ta en for (det demokratiske) laget. Eller så kan du ta en bråte valgomater og stemme i tråd med det du får opp der. Godt valg!

Skrevet av redaksjonen i Studentmeninger

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar