tirsdag 30. august 2016

Lov og litteratur: den faglige debatten

Det er på høy tid med en faglig debatt om forskningsfeltet lov og litteratur.

Professor i filosofi og rettsvitenskap Eivind Kolflaath ønsket en faglig diskusjon om justismordprosjektet ved Senter for humanistisk rettsforskning (Bergens Tidende, 21. juli). Slik jeg ser det har den fortsatt ikke funnet sted per i dag. Det vi litteraturstudenter ved UiB håpet skulle være en aktualisering av et forskningsprosjekt ved vårt institutt, drevet av våre professorer, viste seg utover sommeren å bli en rekke innlegg med fokus på ”tall-tull” i sluttrapporten og Linnebergs person.

Debattkulturen rundt forskningsprosjektet denne sommeren har ikke vært optimal. Det er bra å være kritisk, men ikke å være ukritisk kritisk fordi man synes det er gøy å kritisere - spesielt om man ikke har satt seg inn i hva som egentlig kritiseres. Det er synd om Linnebergs rapporteringsfeil skal bli den eneste grunnen til at prosjekter fra Senter for humanistisk rettsforskning omtales i offentligheten. Fagutvalget for allmenn litteraturvitenskap arrangerer derfor den faglige debatten omforskningsfeltet lov og litteratur fredag 2. september på Bergen Offentlige Bibliotek.

Lov og litteratur er et stort, internasjonalt forskningsfelt som endelig har begynt å rotfeste seg i Norge. Det humanistiske, litteraturvitenskapelige og språkteoretiske perspektivet denne forskningen har på retten er ikke bare en litteraturvitenskapelig forskningssyssel, men har lenge vært anerkjent som samfunnsnyttig – hvert fall i utlandet. Humanistisk rettsforskning kan vise blindpunktene i jussens håndtering av tekst, fortelling, tegn og fortolkning, som er nettopp litteraturviternes fagfelt, og samtidig grunnlaget for juridisk praksis.

Kolflaath startet det hele i vår med kritikken av justismordprosjektet i Nytt Norsk Tidsskrift og diverse aviser. I mellomtiden har et nytt forskningsprosjekt, ”A Narratology of Criminal Cases”, fått støtte fra Forskningsrådet. Litteraturviter Frode Helmich Pedersen, lederen for det nye prosjektet, har kritisert Kolflaath i Tidsskrift for Rettsvitenskap for å mangle en teoretisk forståelse av hva en fortelling er i hans forskning på bevisførsel. Det er dette, og muligheten for tverrfaglighet generelt mellom litteratur og juss vi skal ta for oss i en samtaleform vi håper vil invitere til mer tverrfaglig samarbeid i fremtiden.

 ____________________________________________________________________________
 Om forfatteren:

Emma Helene Heggdal 
Masterstudent i litteraturvitenskap og redaksjonsmedlem i Studentmeninger.

Hun leder også Fagutvalg for allmen litteraturvitenskaps debatt om lov og litteratur 2. september på Bergen Offentlige bibliotekt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar