onsdag 3. august 2016

Kronikkonkurranse for studenter og PhD-kandidater: Avhengighet.

 I forbindelse med arrangementet Forsking i Front 18. oktober, lyser vi ut en kronikkonkurranse for studenter på alle nivå.

Hvem: Alle studenter og stipendiater ved Universitetet i Bergen

Tema: Avhengighet
Format: Kronikk, maks 6500 tegn

Jury:  Cecilie Schou Andreassen  Erlend Sand redaktør i Studentmeninger.no, Mats Arnesen ansvarlig redaktør i Studvest,

Vinnerbidraget trykkes i Bergens Tidene.
Frist: 1 oktober. 

Vi ønsker å oppfordre studenter og stipendiater fra alle fagfelt til å skrive om temaet avhengighet. Temaet omfatter både kjemisk og ikke-kjemisk avhengighet.  Du kan velge å vinkle dette enten fysisk, psykisk eller på andre måter. Innlegget må rette seg mot et allment publikum og ha form av en kronikk.

Temaet er bevisst bredt, men du kan velge å skrive smalt. Det viktigste er at du presenterer egne ideer og problemstillinger tilknyttet temaet og argumenter og presenter de med en god penn.

Innleggene må være ferdigskrevet, utkast eller ideskisser blir ikke vurdert.

Vinneren blir kåret 18. oktober under Forskning i Front hvor utdelingen skjer i Universitetsaulaen.
Om Forskning i Front:
Forskning i Front er et årlig arrangement i samarbeid med Universitetet i Bergen, Studentersamfunnet og Studentparlamentet. Arrangementet ønsker å løfte frem og hedre fremragende forskningsformidling og yngre forskere over et bredt spekter ved Universitetet i Bergen. 

Her ønsker man å vise frem mulighetene og ideene som smis ved UiB for og av både etablerte og yngre forskere. Årets tema, avhengighet, bygger på vinneren av Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling, psykolog Cecilie Schou Andreassen. Tirsdag 18. oktober holdes flere foredrag med temaet avhengighet med noen av de fremste forskerne og formidlerne ved Universitetet i Bergen.
Se mer på nettsidene til arrangementet: www.uib.no/forskningifront
Send bidrag til: studentmeninger@gmail.com

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar