lørdag 3. oktober 2015

Dronekrig

Ubemannede droner er fremtidens våpen. Men slik droner brukes i dag er de ikke en god måte å vinne krigen mot terror på. USAs krigføring har blitt mer og mer avhengig av droner og bruken av både overvåkningsdroner og angrepsdroner har eksplodert under president Obamas to perioder. Droner representerer den hittil enkleste måten å angripe eller overvåke mistenkte, men kan ikke sies å representere et skritt videre for rettssikkerheten for de utsatte individene.


Droner er på vei til å bli yndlingsleken for de som ønsker å skyte først og møte kritikken etterpå. Dette er ikke veien å gå verken for å vinne krigen mot terror eller styrke Genèvekonvensjonene, for den saks skyld. Tallene er uklare, men omtrent 4700 mennesker er blitt drept av droner så langt. Hvor mange som var mål og hvor mange som bare var i feil nabolag er enda vanskeligere å svare på.

Det foregår allerede en debatt om ofrene for dronekrigens rettsikkerhet, og om det etiske dilemmaet om verdien av et menneskeliv. Den diskusjonen som nå bør løftes frem er om droner representerer det beste middelet i krigen mot terror. Jeg mener dagens bruk av droner, slik den brukes i krigen mot terrorisme, er et blindspor. Akkurat som terrorbombingen av Tyskland eller bruken av Agent Orange i Vietnamkrigen vil ikke luftangrep føre til noen effektiv slutt på krigen. Så fremst vi ikke undergraver sympatien med terrorgrupper og det moralske grunnlaget de bygger sin støtte på, så vil ikke drepingen av terrorister være en løsning på problemet. Derfor er den nåværende bruken av droner et blindspor som fremstiller Obama som tøff mot terrorister, men som ikke løser problemet.

Droner kan bli et fantastisk verktøy for fremtidens militære, men må ikke sees på som løsningen på alle problemene. Jeg er sterkt skeptisk til en holdning om at for å vinne så må vi drepe, og at dreping er det beste middelet. En undersøkelse fra av Patrick B. Johnston Anoop K. Sarbahi med tittelen "The Impact of US Drone Strikes on Terrorism in Pakistan and Afghanistan" viser at økt bruk av droner i Pakistan og Afghanistan førte til færre terrorhandlinger. Dette kan bety at hvis vi bare bygger nok droner, plasserer dem i alle land og opererer dem døgnet rundt så vil vi reduserer terrorisme. Jeg stiller meg derimot skeptisk til denne løsningen. Ikke bare er dronebruk over Pakistan et brudd på folkeretten, men en omfattende, global bruk av droner er neppe det mest effektive middelet mot terrorisme. Samtidig er droner et relativt nytt konsept så selv om droner nå er effektivt så vil terroristene etter hvert utvikle strategier som reduserer effekten og da vil vi være tilbake ved start.

Derfor er ikke dagens bruk av droner en effektiv måte å vinne krigen mot terror. Å leke en tilstedeværende Gud over sivilbefolkningen er ikke veien til frelse, verken for oss eller dem. Dronene representerer noe nytt og som alle nye ting fremstår det som gjennombruddet som vil gjøre alt mye bedre. Dronenes store fordel bør ikke være muligheten til å ubemerket overvåke eller avlive mistenkte, men å sikre at krigføring kan gjennomføres i henhold til de regler som er bestemt. Færre sivile dødsfall, færre dårlige avgjørelser og bedre kontroll over soldatenes handlinger i krigssituasjoner vil være noen av fordelene droner kan gi oss dersom vi tilrettelegger operasjonene for det. Droner er vår tids kampmaskin. Til nå i historien har mennesket selv måttet drepe hverandre, men dagens droner gjør denne oppgaven lettere enn noen gang før. Nå trenger ikke soldatene selv å utsette seg for farer og ta raske avgjørelser for å redde sitt eget liv. Aldri har krigføring hatt bedre utgangspunkt for å bli ført av rasjonelle, ansvarlige mennesker som forholder seg til krigens regler. Derfor gjelder det å sørge for at dette blir tilfellet.

Samtidig representerer ubemannede fly og kjøretøyer fremtidens våpensystemer. Derfor er det uomtvistelig slik at droner har en plass i både dagen og fremtidens militære. Droner vil bli viktige både for overvåkning av verdenshavene, på jakt etter ubåter og i kystvakttjeneste, patruljering over risikoområder eller som førsteangrepsvåpen i fremtidens kriger. De militære bruksområdene kan være mange flere og mye bedre enn de jeg foreslår, og de sivile bruksområdene alene tilbyr minst like stort potensialet. Men en ting er sikkert: at dronene nå gjør sin entré på verdensscenen, gjennom å være terroristdrepernes yndlingsvåpen, gagner ikke droneprosjektets framtid.

For meg er det en selvfølge at droner blir en hjørnestein i morgendagens forsvar. Å risikere livet til soldater, der det ikke er nødvendig, blir neppe mer populært i fremtiden, enn det er i dag. Likevel må ikke droner bli løsningen på helheten, men en del av en bred løsning.

Tekst: Tobias Otterstad, Studentersamfunnet i Bergen. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar